CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

SƠN LAZENTA

DANH MỤCSơn chống nóng nào được phổ biến trên thị trường ?

03-05-2023

Trên thị trường hiện nay, có nhiều loại sơn chống nóng được sử dụng và phổ biến, tuy nhiên, một số sản phẩm được đánh giá cao và được sử dụng rộng rãi bao gồm:

1. Sơn chống nóng cho mái tôn: Các sản phẩm phổ biến trong loại này bao gồm sơn chống nóng Alumax, Jotun Jotatherm, Kova Thermoshield, SKK Koolroof, và sơn chống nóng của hãng TOA.

2. Sơn chống nóng cho tường và kính: Các sản phẩm phổ biến trong loại này bao gồm sơn chống nóng Kova Coat, Nippon Paint Pylox, Dulux Weathershield, và sơn chống nóng của hãng Jotun.

3. Sơn chống nóng cho đường ống: Các sản phẩm phổ biến trong loại này bao gồm sơn chống nóng Alumax và sơn chống nóng của hãng Jotun.

Ngoài ra, các sản phẩm sơn chống nóng của hãng Lazenta như Lazenta CN17-GOLD cũng đang được sử dụng và phổ biến trên thị trường.

sơn chống nóng son chong nong sơn chống nóng nào đươc phổ biển trên thị trường son chong nong nao duoc pho bien tren thi trương sơn chống nóng phổ biến son chong nong pho bien