Trang chủ

Trang thông tin toàn cảnh và hữu ích về ngành sơn Công Nghiệp Việt Nam.Sản xuất sơn chống cháy, sơn dầu, sơn nước mang nhãn hiệu 3P, LZT, ECP .Dịch vụ thi công sơn chống cháy, sơn phủ, sơn lót trên toàn quốc.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Là doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ nghiên cứu chuyên sâu - sản xuất  - cung cấp sản phẩm SƠN CHỐNG CHÁY, SƠN EPOXY, SƠN ALKYD, SƠN THÉP MẠ KẼM 1K - 2K, và SƠN CÔNG NGHỆ NANO 1 THÀNH PHẦN - 2 THÀNH PHẦN.

Cung  dịch vụ thi công SƠN CHỐNG CHÁY, SƠN EPOXY, SƠN ALKYD, SƠN CHỐNG CHÁY, SƠN EPOXY, SƠN ALKYD, SƠN THÉP MẠ KẼM 1K - 2K, và SƠN CÔNG NGHỆ NANO 1 THÀNH PHẦN - 2 THÀNH PHẦN cho công trình , dự án nhà máy, nhà xưởng , nhà thép tiền chế trên toàn quốc .

SẢN PHẨM SƠN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

LIÊN HỆ HỢP TÁC PHÂN PHỐI LAZENTA

TOP