Về Chúng Tôi

Lazenta là công ty chuyên về sản xuất và cung cấp các dịch vụ sơn chống cháy, sơn chống nóng. Chúng tôi có hệ thống giải pháp đầy đủ và toàn diện cho lĩnh vực sơn chống cháy và sơn chống nóng.

Cơ cấu tổ chức:

1. TẦM NHÌN

 

 
 - Đến năm 2020 trở thành Công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ sơn chống cháy, sơn chống nóng hàng đầu Việt Nam.

 

2.SỨ MỆNH
 

 

- Khách hàng hài lòng tuyệt đối khi lựa chọn thương hiệu sơn chống cháy của công ty TNHH Lazenta
 
- Mỗi người sinh ra là một bản thể, tuyệt đối không giống bất kỳ ai vì vậy Lazenta  nỗ lực và mong muốn  tạo ra môi trường phù hợp giải phóng sức lao động, sáng tạo của mỗi người từ lãnh đạo đến nhân viên để góp phần nâng cao giá trị sống.

TOP