SẢN PHẨM

Các sản phẩm sơn công nghiệp Việt nam , sơn chống cháy, sơn chống nóng, sơn lót , son phủ Alkyd, sơn lót , sơn phủ epoxy

SƠN LÓT EPOXY LAZENTA
SƠN LÓT EPOXY LAZENTA

1/Mô tả: Sơn lót EPOXY LAZENTA Là một loại sơn 2 thành phần có gốc từ Bisphenol-A & Epichlorohydrin. Kết hợp với Polyamide nên sơn có độ dẻo dai, bám dính tuyệt vời, kháng hoá chất khả năng chịu nhiệt, nước, dầu mỡ, chống ăn mòn cao.. Sản phẩm này được quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8790-2011 về sơn kết cấu thép.

Xem thêm ››
SƠN PHỦ EPOXY LAZENTA
SƠN PHỦ EPOXY LAZENTA

1/Mô tả: Sơn phủ EPOXY LAZENTA Là một loại sơn 2 thành phần có gốc từ Bisphenol-A & Epichlorohydrin. Kết hợp với Polyamide nên sơn có độ dẻo dai, bám dính tuyệt vời, kháng hoá chất khả năng chịu nhiệt, nước, dầu mỡ, chống ăn mòn cao.. Sản phẩm này được quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8790-2011 về sơn kết cấu thép

Xem thêm ››
SƠN LÓT ALKYD LAZENTA
SƠN LÓT ALKYD LAZENTA

1/Mô tả: Sơn lót Alkyd LZT là loại sơn chống rỉ gốc Alkyd. Sản phẩm này được quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8790-2011 về sơn kết cấu thép.

Xem thêm ››
SƠN PHỦ ALKYD LAZENTA
SƠN PHỦ ALKYD LAZENTA

1/Mô tả: Sơn phủ Alkyd LZT là loại sơn phủ gốc Alkyd. Sản phẩm này được quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8790-2011 về sơn kết cấu thép.

Xem thêm ››

Thống kê truy cập

Sửa
TOP